Cena za službyCENNÍK

Dôležité informácie k našim cenám

CENY ZA VYPÁLENIE

Cena za vypálenie 1 litra 50% destilátu je 8,00€ vrátane nákladov na energie a pozostáva z:

Spotrebná daň pre štát …… 3,51€

Cena za službu …………………. 4,49€

Spolu ………………………………….. 8,00€

Cena za službu zahŕňa:

·     použitie výrobného zariadenia vrátane energie,

·     práca obsluhy zariadenia,

·     likvidácia odpadu,

·     režijné náklady prevádzkovateľa,

·     odvetranie a nariedenie destilátu na požadovanú liehovitosť.

Pri malej výťažnosti alkoholu pod 6L, to znamená ak bol neodborne pripravený kvas, alebo ak bol kvas pripravený z ovocia s nízkym obsahom cukru účtujeme 30,00€ za 100 litrov kvasu.

Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 7,02€ za liter 100% alkoholu (3,51€ za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 14,04€ za liter l. a.

https://www.zfd.sk/wp-content/uploads/2020/04/Logo_ZFD-1-1.jpg